ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karagöz Çalıştayı

Bakanlığımızca desteklenen ve Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye Milli Merkezi tarafından 22 Temmuz 2008 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Karagöz Çalıştayı" İçkale Otel'de gerçekleştirilecektir. Bu toplantı sonunda UNESCO'ya sunulacak olan Karagöz Dosyasında yer verilmek üzere Karagöz Koruma Eylem Planı'nın hazırlanması öngörülmektedir.