ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberleri 2008 Yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

Profesyonel turist rehberlerinin 2008 yılı hizmet içi eğitim seminerleri Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecektir. Hizmet içi eğitim seminerleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

- Seminerlere son müracaat tarihi 29 Eylül 2008’dir. Bu tarihten sonra seminer kaydı alınmayacaktır.
- Seminerler Kültür ve Turizm Bakanlığının denetim ve gözetiminde rehber odaları tarafından gerçekleştirilecektir.
- Seminerler;
Ankara, Bursa, Çanakkale ve İstanbul’da İstanbul Rehberler Odası,
Antalya, Gaziantep ve Nevşehir’de Antalya Rehberler Odası,
Aydın, İzmir ve Muğla’da İzmir Turist Rehberleri Odası,

tarafından gerçekleştirilecektir.
- Rehberler yukarıda belirtilen illerden herhangi birinde düzenlenen seminerlere katılabilirler.
- Rehberler, seminer kayıtlarını seminerlere katılmak istedikleri ilin seminer düzenleyici rehber odasına başvurarak yaptırabilirler.
- Rehberler, profesyonel turist rehberleri yönetmeliğin 32. maddesi gereğince; biri zorunlu konu olmak üzere, 8 seminer konusunun en az 3 tanesine katılmak zorundadırlar.

Seminer Programlarını Görmek İçin Tıklayınız