ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri Uzmanlar Toplantısı Safranbolu’da gerçekleştirildi

23-27 Mayıs 2008 tarihleri arasında UNESCO, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve UNESCO Venedik Ofisi’nin ortaklaşa düzenledikleri Safranbolu’da gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri Uzmanlar Toplantısı’nda söz konusu coğrafyayı temsilen;

Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Moldova, Hırvatistan, Slovenya, UNESCO Venedik Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden delegeler yerini almıştır. Arşiv, envanter ve Yaşayan İnsan Hazineleri temalarında ülkesel başarımların ve hedeflerin dile getirildiği toplantıda söz alan katılımcılar, kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri uygulamaların yanı sıra, amaçlanan noktalara erişmek üzere yapılan uygulama ve düzenlemeleri, araştırma merkezleri ve uzmanların konuya dahil edilmesi hususunu ve somut olmayan kültürel mirasın yaygın ve örgün eğitim yoluyla nasıl kuşaktan kuşağa aktarılacağı konularında görüş ve temennilerini ortaya koymuşlardır.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Ayşenur İSLAM’ın açış konuşması ve bir de oturum başkanlığı yaptığı toplantıda ayrıca Gazi Üniversitesi Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı ve ülke temsilcimiz Sayın Prof. Dr. Öcal OĞUZ, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nden Sayın Prof. Dr. Metin EKİCİ , Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan Sayın Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR ve Sayın Dr. R. Gülin ÖĞÜT EKER ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim Anabilim Dalı’ndan Sayın Doç. Dr. Muhtar KUTLU hazır bulunarak değerli fikir ve görüşleri ile katkıda bulunmuşlardır.

Somut olmayan kültürel mirasın korunması, yönetimi, envanterlenmesi ve arşivlenmesi konusundaki hali hazırdaki başarımların ve geleceğe dönük planların aktarılması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığında görev yapan Folklor Araştırmacıları Sayın Aydın DURDU (Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi), Sayın Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL (Karagöz Sanatı ve Bu Sanatla İlgili Yaşayan İnsan Hazinesi Aday Önerileri), Sayın Tanju OZANOĞLU (Yaşayan İnsan Hazinesi Adayı Çam Düdüğü Ustası Hayri DEV), Sayın Mahmut DAVULCU (Geleneksel Türk El Sanatları ve Süsleme Sanatlarından Yaşayan İnsan Hazinesi Aday Önerileri), Sayın Timur YILMAZ (Âşıklık Geleneği ve Yaşayan İnsan Hazinesi Adayı Âşık Şeref Taşlıova) ve Kültür ve Turizm Uzmanı Sayın Solmaz KARABAŞA (Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Sistemi) hazırladıkları sunumları takdim ederek kendilerine yöneltilen soruları cevaplamışlardır. Ayrıca;

- Sayın Prof. Mila SANTOVA’nın (Bulgaristan) oturum başkanlığında “araştırma merkezleri ve/veya enstitülerin somut olmayan kültürel miras ulusal envanteri programlarının kurulması çalışmalarındaki rolü ve söz konusu kurum/kuruluşların bu çalışmalara dahil edilmesi”,

- Sayın Irina Balotescu’nun (Romanya) başkanlığında “Yaşayan İnsan Hazineleri için bir eylem planı ve özel bir program geliştirilmesi”,

- Sayın Prof. Dr. Öcal OĞUZ’un (Türkiye) başkanlığında ise “Somut olmayan kültürel miras konusunda yaygın ve örgün eğitim yoluyla toplumsal farkındalığın artırılması” hususları tüm temsilcilerin katılımıyla “Yuvarlak Masa Toplantıları” ile tartışılmıştır.

Toplantının bitiminde ise bir sonuç raporu hazırlanarak katılımcıların onayına sunulmuştur.