ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberleri Telafi Seminerleri

Bakanlık Makamının 04.04.2008 tarih ve 60618 sayılı onayı ile,

İstanbul'da 17.04.2008

Antalya'da 19.04.2008

İzmir'de 25.04.2008

tarihlerinde Rehber Odalarına Telafi Semineri düzenleme yetkisi verilmiştir.

2007 yılı Hizmet İçi Eğitim seminerlerine katılamayan rehberlere duyurulur.