ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2008 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planında Değişiklik Duyurusu

04.02.2008 tarihinde yapılacak olan "Turizmde Uluslararası Gelişmeler ve Eğilimler" konulu seminer, eğiticilerin programlarının yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.