ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa ve Konya'da Devam Eden Kursların Uygulama Gezileri ve Bitirme Sınavlarına Müracaatlar

Şanlıurfa ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde devam etmekte olan kursların uygulama gezilerine katılmak isteyen;

    -Fakülte ve yüksekokulların Rehberlik bölümü mezunlarından, uygulama gezilerine katılmamış rehber adaylarının,
    -Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 25. maddesi gereğince, belgeye dayalı mazeretinden dolayı bir önceki kursun sonunda düzenlenen uygulama gezisine katılamayan rehber adaylarının,
    -Ülkesel rehber olmak isteyen bölgesel rehberlerin,
    -Bölgesel rehberlerden, iki yıl üst üste vizesini yaptırmadıkları için rehberlikten men edilenlerin
      gezi başvurularının 02 Mayıs 2008 tarihine kadar,

Yurt içi uygulama gezilerinin bitiminde yapılacak bitirme ve bütünleme sınavlarına katılmak isteyen,

    -Bir önceki kursların bütünleme sınavlarında, başarılı olamadıkları derslerden, bir sınav hakları daha bulunan rehber adaylarının,
    -İki yıl üst üste vizesini yaptırmadıkları için rehberlikten men edilen rehberler ile bölgesel rehberlerin
başvurularının ise 04 Temmuz 2008 tarihine kadar,
kursların düzenlendiği İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.