ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UNESCO "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" Amblem Yarışması için başvuru süresi 17 Mart 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS SÖZLEŞMESİ
AMBLEM YARIŞMASI

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO, insanlığın somut olmayan kültürel mirasını koruyarak kuşaktan kuşağa aktarımını sağlamak amacıyla 2003 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ni kabul etmiştir. Ülkemizin 27 Mart 2006 tarihinde taraf olduğu bu Sözleşme için UNESCO, korumaya yönelik hedef ve yaklaşımları daha görünebilir kılmak ve Sözleşme'nin amacını ve ruhunu en iyi şekilde temsil edecek bir amblem oluşturmak üzere 15.000 US$ ÖDÜLLÜ uluslararası bir yarışma açmıştır.

 
Bulgaristan’ın Sofya kentinde 18-22 Şubat 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümütlerarası Komitesi 2. Olağanüstü Toplantısı’nda, ülkemizin söz konusu yarışmaya katılımının kendi grubunda 3. sırada, dünya ülkeleri arasında ise 5. sırada olduğu açıklanmış ve yarışmaya başvuru tarihinin 17 Mart 2008 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.
Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Büro Başkanlığı ve Komite 3. Olağan Toplantısı’nın 2008 yılında İstanbul’da düzenlenecek olması da dikkate alındığında, ülkemizin Sözleşmenin hazırlanması ve hayata geçirilmesi sürecindeki etkin rolü daha iyi anlaşılacaktır. Bu aşamada yarışmayı ülkemizden bir sanatçıya ait eserin kazanması özel bir anlam ifade etmekte ve uzatılan süre içinde ülkemizden daha da etkin bir katılım beklenmektedir.

Yarışma amatör ya da profesyonel grafik tasarımcılarından sanatçılara ve somut olmayan kültürel mirasın uygulayıcılarına kadar herkese açıktır. Adaylar yarışmaya şahısları adına katılmalıdır. Reşit olmayan adayların başvuruları velileri tarafından onaylanmak zorundadır. Her katılımcı yalnız bir siyah beyaz ve renkli dizaynla başvurabilecektir. UNESCO dünyanın her bir bölgesinden, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden katılımı teşvik etmektedir. Katılımcılar yarışmanın katılım şartları, seçim ölçütleri, teknik format biçimleri, telif hakları, yarışma kuralları ve prosedürleri hakkında ilgili bilgi ve katılım formu gibi dokümanlara www.unesco.org/culture/ich/en/emblem adresinden ulaşabilirler.

Amblem aşağıdaki ölçütleri sağlamalıdır:

a) Temel Ölçütler:
• Somut Olmayan Kültürel Mirası sembolize etmelidir.
(Somut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları, çoğunlukla sözlü olarak gelecek nesillere aktarılan masal, efsane, fıkra gibi halk edebiyatı ürünleri, anlatımlar; doğum, evlenme, ölüm gibi yaşamın dönüm noktalarına ilişkin  toplumsal uygulamalar, ritüeller; geleneksel el sanatları ile ilgili bilgiler, beceriler; halk oyunları, müziği ve geleneksel tiyatro gibi temsiller, görsel sanatlar ile halk kültürünün diğer unsurlarını ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler, kültürel mekanları kapsar.)
• Ulusal, kültürel ya da dinsel herhangi bir hassasiyete karşı saldırgan olmamalıdır.
• İngilizce ya da Fransızca olarak “Intangible Cultural Heritage” ya da “Patrimoine culture immatériel” ifadelerini içermelidir.

b) Kavramsal Ölçütler:
• Sözleşmenin ilişkili olduğu dünyanın her bir bölgesi ile uyumlu olmalıdır.
• Görsel sunumun kalitesi iyi ve orijinal olmalıdır.
• Estetik değer taşımalıdır.

c) Formel Ölçütler:
• Okunabilir, tanınabilir ve kolay anlaşılabilir olmalıdır.
• Değişik boyutlara ve farklı elektronik ortamlara uygulanabilir olmalıdır.

Başvuru UNESCO’ya 17 Mart 2008 tarihinde ulaşmak zorundadır. Başvurular verilen adreslere posta veya elektronik posta yolu ile yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda tasarımın dijital baskısı gereklidir ve bunun formatı A4 300 g/m2 olmalıdır. Katılımcılar amblem ile birlikte iletişim adreslerinin bulunduğu başvuru formunu da tam olarak doldurarak göndermekle yükümlüdürler. Sunulan tasarımda herhangi bir şekilde sanatçının yaşını, cinsiyetini ve milliyetini belirten bir ibare ya da işaret bulunmamalıdır.

Yarışmanın sonucu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komitesinin 3-7 Kasım 2008 tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı 3. Olağan Toplantısı sırasında ilan edilecektir.


İlgili Adresler:

The United Nations Educational, Scientifc and Cultural Organization (UNESCO)
Intangible Cultural Heritage Section (Emblem Competition) 1, rue Miollis
75732 PARIS CEDEX 15
FRANCE

Web Adres: www.unesco.org/culture/ich/en/emblem/
E-mail: ICH-emblem@unesco.org


Konu ile ilgili sorular için iletişim bilgileri:

Umut AKSUNGUR
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

Adres:
Kültür ve Turizm Bakanlığı/Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
İ.İnönü Blv. No:5 K:10 Emek/Ankara
Tel: 312 212 83 00 / 3004