ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2007 Yılında Belge Alan Profesyonel Turist Rehberlerine Duyuru

2007 Yılında Belge Alan
Profesyonel Turist Rehberlerine
Önemli Duyuru


Profesyonel turist rehberliği yönetmeliğinin “Vize zorunluluğu” başlıklı 35.maddesi gereğince 2007 yılında rehberlik belgesi alan rehberler sadece belgelerini aldıkları 2007 yılı için vizeden muaftırlar.

Ancak, 2008 yılı vizelerini yaptırabilmeleri için yine bahsi geçen yönetmeliğin “Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine katılma zorunluluğu ve diğer eğitim faaliyetleri” başlıklı 32. maddesi gereğince belirlenen 8 seminer konusundan en az 3 ünü seçerek en geç 30 Eylül 2007 tarihine kadar Profesyonel Turist Rehberlerine yönelik hizmet içi eğitim seminerlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Seminerlerin yapılacağı iller ve seminerlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili Uygulama Esasları ve seminer takvimi Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmaktadır.

Seminerlere müracaat etmeyen ya da seminerlere katılmayan rehberlerin 2008 yılı vizesi yapılamayacağından mağdur olmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle duyurulur.