ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Makedonya Yörükleri Halk Kültürü Alan Araştırması


Türkiye ve Makedonya arasındaki 2004-2006 tarihli Kültürel İşbirliği Programı’nda yer alan karşılıklı olarak halk kültürü alan araştırmalarının ve incelemelerin gerçekleştirilmesi maddesi esas alınarak planlanan “Makedonya Yörükleri Halk Kültürü Alan Araştırması” 13-22 Mayıs 2007 tarihleri arasında yapılmıştır.

Makedonya Yörükleriyle ilgili halk kültürü alan araştırmasında Yörüklerin kültürel özelliklerinin tespiti amacıyla İştip Pırnalı, Kutza (Kuçiça) ve Radanya köylerinde; Valandova Çalıklı köyünde; Radoviş merkez ve Kocali, Alikoç köylerinde ve Pirlepe merkezde halk edebiyatı, mutfak kültürü, halk müziği, el sanatları ve sosyal yapılanma konularında çalışılmıştır. Alan çalışmaları verileri dijital ses ve görüntü kayıtlarıyla belgelenmiştir.

Gerçekleştirilen alan araştırması kapsamında Üsküp’te yerleşik Marko Tsepenkov Folklor Enstitüsü ve Makedonya Müzesi yetkilileri ile Genel Müdürlüğümüzün çalışma alanına giren konularda görüşmeler yapılmıştır.