ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2007 Yılı Profesyonel Turist Rehberliği Vize İşlemleri 31 Mayıs 2007 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Profesyonel Turist rehberliği yönetmeliği’nin Vize Zorunluluğu başlıklı 35. maddesinde “Turist rehberleri, her yıl 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında rehberlik kimlik kartlarını bağlı oldukları il müdürlüklerine vize ettirmek zorundadırlar. Vize süreleri ile vize yaptırma tarihleri gerekli görüldüğü hallerde Bakanlıkça uzatılabilir.”denilmektedir.
Turizm sezonunda olabilecek yoğunluk dikkate alınarak seminerlere katılmış olan ve vizelerini yaptıramayan rehberlerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacı ile vize süresinin bir defaya mahsus olmak üzere 31 Mayıs 2007 tarihine kadar uzatılmıştır.

Seminerlere katılmış olup 2007 vizelerini yaptırmayan rehberler bağlı bulundukları İl Müdürlükleri'ne başvurarak vizelerini yaptırabilirler.