ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası Celaleddin Rumi Sempozyumu 8-12 Mayıs 2007 (İstanbul-Konya)


ULUSLARARASI MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ SEMPOZYUMU
(8-12 Mayıs 2007, İstanbul-Konya)

UNESCO’nun iştirak ettiği “Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin 800. Doğum Yıldönümü Kutlamaları” kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda düzenlenen “Uluslararası Mevlânâ Celâleddîn Rûmî Sempozyumu” 8-12 Mayıs 2007 tarihlerinde İstanbul ve Konya’da gerçekleştirilecektir.

Bu uluslararası sempozyum, Mevlânâ’nın 800. Doğum Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde yurtiçinde tertip edilen etkinliklerin en geniş kapsamlısıdır. Sempozyumda Mevlânâ hakkındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde temayüz etmiş 100 yabancı ve 63 yerli araştırmacı/akademisyen tebliğ sunacaktır.

“Uluslararası Mevlânâ Celâleddîn Rûmî Sempozyumu”, Bakanlığımızın Mevlânâ’nın 800. Doğum Yıldönümü Kutlamalarına yönelik olarak geliştirdiği, “Mevlânâ’nın ve Mevlânâ ekseninde Türkiye’nin uluslararası düzeyde tanıtımı” şeklinde özetlenebilecek politika perspektifine uygun tarzda, bilgi ve gösteri unsurları bir araya getirilerek planlanmıştır.

Bütünlük ve devamlılık içinde, mekân bakımından iki ayaklı olarak tasarlanan sempozyumun ilk üç günü İstanbul’da, son iki günü Konya’dadır. Sempozyumun, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan İstanbul’da açılması, “2010 Kültür Başkenti İstanbul” kimliğini vurgulama ve perçinleme amacını da içermektedir.

“Uluslararası Mevlânâ Celâleddîn Rûmî Sempozyumu”, 8 Mayıs 2007 tarihinde, saat 10.00’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç, Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Sayın Esin Çelebi, Malezya Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın Dr. Enver İbrahim, George Washington Üniversitesi İslami Araştırmalar Bölümü’nden Sayın Prof. Seyyid Hüseyin Nasr ve Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un açış konuşmaları ve Ney Sanatçısı Sayın Sadrettin Özçimi’nin vereceği ney dinletisinin de yer aldığı programla başlayacaktır. Açılışta, sempozyum katılımcılarının yanısıra yaklaşık 4000 davetli olacaktır. Ayrıca 09 Mayıs 2007 akşamı Ruhi Ayangil ve Orkestrası tarafından bir konser verilecektir.

Sempozyum oturumları, aynı gün saat 14.00’de The Etap Marmara Hotel’de başlayacak ve 09 Mayıs 2007 akşamına kadar sürecek. İki gün boyunca 4 ayrı salonda gerçekleştirilecek 28 oturum, takip etmek isteyen vatandaşlarımıza açık olacaktır. Sempozyumun birinci günü akşamı Çırağan’da davetlilere verilecek yemekte, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları tarafından bir enstrümental müzik dinletisi sunulacaktır.

Sempozyumun Konya ayağı, Mevlânâ’nın huzurunda, O’nun düşünce zemininden hareketle “medeniyetler çatışması” karşısında “medeniyetler ittifakı”nı öne çıkaran güçlü bir “uluslararası barış çağrısı”nın yapılması ve sempozyum sonuç bildirisinin yine Mevlânâ’nın huzurunda dünya kamuoyuna duyurulması amacına yöneliktir.

“Uluslararası Mevlânâ Celâleddîn Rûmî Sempozyumu”nun Konya bölümü, 11 Mayıs 2007 tarihinde, saat 09.00’da Mevlânâ Kültür Merkezi’nde Konya Valisi Osman Aydın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in yapacağı konuşmalar ve film gösterimi ile başlayacaktır. Burada, değerlendirme ve kapanış oturumuyla birlikte, 6 oturumda tebliğler sunulacaktır. Oturumlar, yine izlemek isteyen vatandaşlarımıza açık olacak. Sonuç bildirisinin yayımlanmasından sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Mevlevi Müziği eşliğinde Semâ Gösterisiyle sempozyum sona erecek.

İstanbul ve Konya’da toplam 34 oturumda sunulacak tebliğler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kitaplaştırılacaktır. Telif hakkı Bakanlığımıza ait olacak bu kitabın önemi, Mevlânâ’nın 800. Doğum Yıldönümü içinde, Mevlânâ hakkındaki uluslararası literatürü derleyip güncelleştirecek olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu eser, kadim kültürel mirasımızın müstesna bir figürü olan Mevlânâ’nın “evrensel” mesajının, yeniden ve kapsamlı bir şekilde duyurulmasına katkıda bulunacaktır.

Uluslararası Mevlana Sempozyumu

Tarih : 8 – 9 Mayıs 2007 Salı – Çarşamba
Saat : 10.00 – 17.00
Açılış
Yer : Atatürk Kültür Merkezi – Taksim/İSTANBUL
Tebliğ Sunumları
Yer : The Etap Marmara Hotel (Oturum Salonları)

Tarih : 11 – 12 Mayıs 2007 Cuma – Cumartesi
Saat : 10.00 – 17.00
Açılış
Yer : Mevlana Kültür Merkezi/KONYA
Tebliğ Sunumları
Yer : Mevlana Kültür Merkezi/KONYA

1. GÜN / FIRST DAY

8 MAY 2007
10.00 – 12.30
Açılış Konuşmaları / Opening Ceremony
(Atatürk Kültür Merkezi / Atatürk Cultural Center)
İSTANBUL

Esin Çelebi Bayru
(Hz. Mevlânâ’nın 22. Kuşaktan Torunu )
Atilla Koç
(Kültür ve Turizm Bakanı)
Recep Tayyip Erdoğan
(Başbakan)

Açılış Tebliğleri / Keynote Speakers

Prof. Dr. Kenan Gürsoy

Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr

************************************
14.00 – 15.30
The Etap Marmara Hotel
SALON 1
Başkan / Chairman : Hilmi Yavuz
WILLIAM CHITTICK İhtiyaç ihtiyacı / The Need for Need
JAMES WINSTON MORRIS; Aşk Denizine Açılmak: Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Kader Sırrı” / Navigating the Sea of Love: The “Secret of Destiny” in Rumi’s Masnavi.
İBRAHİM KALIN; Mevlânâ ve Çağdaş Felsefe / Rumi and Contemporary Philosophy.
ANDREY SMIRNOV; Şeytan ve Yokluk; Mevlânâ’nın Ahlak Düşüncesi İçin Bir Ontoloji Arayışı / Evil and non-existence: in search of an ontology for Rūmī’s ethical reasoning.
PABLO BENEITO; Yorumlama Yolculuğu: Tasavvufî şiir ve hermönetik ilmi arasında mütekabil sözcükler / The Journey of Interpretation: Lexical inter-reference in Sufi poetry and hermeneutics.

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Kenan Gürsoy
LEYLİ ANVAR ép.CHENDEROFF; Mevlânâ’nın Hoşgörü Tavrı : Musa ve Çoban Hikayesini Okuyuş / Rumi and the notion of tolerance: a reading of the story of Moses and the Sheperd.
MOHAMMAD FAGHFOORY; Aşk Peygamberi: Mevlânâ’nın Mesnevi ve Divan-ı Kebir’inde Hz. İsa / Prophet of Love: Jesus in the Masnawi and the Divan-i Kabir of Mevlana Celaleddin Rumi.
ADNAN ASLAN; Mevlana’da Çoğulculuk / Pluralism in Rumi.
NURİ ŞİMŞEKLER ; Mevlana’nın Öğretileriyle Zıtlarla Yaşamayı Öğrenmek / With Rumi’s thought to learn how to live together with opposites.
İSMAİL TAŞPINAR; Mesnevi’de Erken Dönem Hıristiyanlık ve Pavlus / Early Christianity and St.Paul in Rumi’s Masnawi.

SALON 3
Başkan / Chairman : Prof. Mahmud Erol KILIÇ
MUSTAFA TAHRALI; Ahmed Avni Konuk’un Mesnevi-i Şerif Şerhinde İbn Arabi / Ibn Arabi in Ahmed Avni Konuk’s Commentary on Masnawi.
STEPHEN HIRTENSTEIN; Manevi Fakr ve İlahi Gına: Mevlana ve İbn Arabi’nin Öğretilerinin Mukayeseli Diyalektiği / Spiritual Poverty And Heavenly Riches: A comparative dialectic in the teachings of Rumi and Ibn ‘Arabi.
MUHAMMAD SUHEYL UMAR; Mevlânâ ve Vahdet-i Vücûd: Müşehedât ve Teemmülât / Rumi and Wahdat al-Wujud: Observations and Insights. EKREM DEMİRLİ; Mevlana’yı İbnü’l-Arabî Gözüyle Yorumlamak: İbnü’l-Arabî ve Mevlana’da Bazı Ortak Kavramlar / Interpreting Rumi From Ibn Arabi’s Perspective: Common Concepts.
MÜFİT YÜKSEL; Mevlana-Sadreddin-i Konevi İlişkileri Bağlamında Konevi’nin Mevlana’ya Yazdığı Arapça Takriz / Qonevi’s Arabic Preface to Rumi’s Work.

SALON 4
Başkan / Chairman : Doç. Dr. Ahmet Arı
GHOLAMREZA AAVANI; Mesnevi’de Aşk / Love in Mathnavi.
İBRAHİM EMİROĞLU; Mevlânâ’da Aşkı İfade Etme İmkânı ve Aşk Betimlemeleri / Possibilities of Expression of Love in Rumi.
ASHK P. DAHLÉN; Mevlânâ’nın Aşk Anlayışı / Rumi’s Concept of Love.
ADNAN KARAİSMAİLOĞLU; Bilgin, Arif, Âşık ve Şair Mevlânâ / Rumi : As a scholar, areef, lover and poet.
DİLAVER GÜRER; Mesnevî’nin Son Hikâyesi Işığında Aşkın Sonsuzluğu Ya Da Anlatılmazlığı; Mesnevî Neden Sonlandırılmamıştır? / In the Light of Last Story of Masnawi The Eternity of Love or It’s Unspokenness.

ARA / COFFEE BREAK

15.45 – 17.15

SALON 1
Başkan / Chairman : Prof. Bakri Alauddin
AHMET YAŞAR OCAK; Mevlânâ’yı doğru anlamak üzerine / On the true understanding of Rumi.
STEFFEN STELZER; Mevlânâ’yı Anlamak: Fihi Ma Fihi’den Dersler / Understanding Rumi: Lessons from Fihi Ma Fihi.
OSMAN NURİ KÜÇÜK; Günümüzde Mevlânâ’yı Anlama Sorunu / The Problem of Undestanding Rumi Today.
ALAN GODLAS; Mevlânâ’nın Dünya Görüşünün Sistematik ve Tutarlı Bir Anlayışına Doğru / Towards a Systematic and Coherent Understanding of Mevlana’s Worldview.
H. NUR ARTIRAN; Mevlânâ’yı Anlamak / Understanding Rumi.

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Abdulkarim Soroush
ERKAN TÜRKMEN Mevlânâ’nın Mesnevi’sinin Evrenselliği / Universality of Rumi’s Masnavi
KABIR HELMINSKI Mânevî Algılama: Dinin Aslının Aslı / Spiritual Perception: The Root of the Root of Religion
AFFAN SELJUQ Mevlânâ ile beraber mânevî âlemi gezmek / Visiting the Spiritual World with Rumi
CAMILLE HELMINSKI Cennet Müşâhedesi / Witnessing the Garden
NAHID SHAHBAZI Simyacının Aşkı / Alchemist LOVE

SALON 3
Başkan / Chairman : Prof. Arif Naushahi
SALIM HOTLANI; Mevlânâ’nın Şiirlerinde Ney İmgesi / The Image of Flute in Rumi’s Poetry
NECİP FAZIL DURU; Mevlevi Şairlerde Ney Metaforu / The Metaphore of Nay in Mawlavi Poetry
IRAJ DADASHI; Mevlânâ’da Sanat ve Şiir Teorisi / Theory of Art and Poem in Mevlana
CANER DAĞLI; Mevlânâ’nın Şiirlerinde Sûret ve Mânâ / Form and Meaning in the Poetry of Rumi
SYED REZA FEIZ; Mevlânâ’nın Eserlerinde Öz ve Suret / The substance and the form in Rûmî’s works.

SALON 4
Baskan / Chairman : Prof. James Morris
JAVID IQBAL; Mevlânâ’nın `Muaviye ve İblis” hikayesi ile İkbal’in “Şeytan’ın Parlementosu”nu mukayeseli bir inceleme / A Comparative Study of Rumi’s “Muawiya and Iblis” with Iqbal’s “Satan’s Parliament
CARL ERNST; Çoğa İşaret Eden Az: Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Dîbâcelerinin Yapısı ve Mânâsı / A little indicates much; “Structure and meaning in the prefaces of Rumi’s Masnavi”
MUHAMMAD ISA WALLEY; Mesnevî’nin 6 Defterinin Dîbâceleri: Muhteva ve Mesaj / The Prefaces to the six Daftars of the Masnavi: their content and message
SEYED SAFAVI; Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin 3. Defterinin Yapısı / “The Structure of Book Three of Rumi’s Mathnawi”
HURMETJAN ABUDUREHEMAN; Mesnevî-i Mânevî’den Mesnevî-i Harabâtî’ye / From The Mathnawi Ma'nawi to The Mathnawi Harabati


II. GUN / SECOND DAY
9 MAY 2007

09.00 – 10.30
SALON 1
Başkan / Chairman : Dr. Mohammad Faghfoory
PAUL BALLANFAT; Mesnevî ve Kur’an / Masnavi and Qur’an
OMID SAFI; “Bizler Nûr-ı Muhammedî Vârisleriyiz”: Mevlânâ’nın Hz. Muhammed ile İrtibatının Tabiatı üzerine / "We are the Inheritors of the Light of Muhammad": On the Relationship of Mawlana Rumi to the Prophet Muhammad (S).
MARIANA MALINOVA; Mevlânâ’nın Hz. Muhammed İmajındaki Dinamizm: Nübüvvetten Müşahede Makamına / The dynamics in the image of Muhammad in the writings of Jalal ad-Din Rumi: From the prophesy to the station of seeing
DENIS GRIL; Mevlânâ’nın Yedi Meclis’ine Göre Sünnet-i Nebevî Kavramı / The Concept of Sunna, according to Rûmî’s Majâlisi-sab‘a
DERYA ÖRS; Mevlana’nın Eserlerinde Bir “İnsan-ı Kamil” Örneği Olarak Hz. Muhammed / Prophet Muhammad: As a model of Perfect Man in the works of Rumi.

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Baha Tanman
HAŞİM KARPUZ; Evliya Çelebi’nin Ziyaret Ettiği Mevlevihaneler / The Mawlawi Lodges that Awliya Chelebi Visited
OMAR TADMORI; Trablus Mevlevîhânesinin Tarihi / The History of the Mawlawiyya Takiyah of Tripoli/Lebanon
KHALED TADMORI; Trablus Mevlevîhânesinin Mimarisi ve Restorasyon Projesi / The Architecture of the Takiyah al-Mawlawiya in Tripoli and Its Restoration Project
SAWSAN AGHA KASSAB; Yabancı Tarihçi ve Seyyahlar Gözüyle Trablus Mevlevîhânesi / The Takiyah al-Mawlawiya of Tripoli in the Memory of Foreign Historian & Visitors

SALON 3
Başkan / Chairman : Prof. William Chittick
FLEUR NASSERY BONNIN; Mevlânâ’nın Şiir Denizinde İnciyi Aramak / In Search of the Pearls in the Ocean of Moulana’s Poetry
VASIM MAMMADALIYEV; Bir Sufi Şiir Ansiklopedisi Olarak Mesnevî / Masnavi is a poetic sufi encyclopedy
GIUSEPPE SCATTOLIN; Sufi Metinleri Okumak Üzerine: İbn Farız ile Mevlânâ’nın Mistik Tecrübeleri / Reading Sufi Texts: Between Ibn al-Fârid's and Rumi's Mystical Experience
PILAR GARRIDO; Her nesnenin kökeni: harfler, kelimeler, sözler / The root of all things: letters, words, speach

SALON 4
Baskan / Chairman: Prof. Zeren Tanındı
MANDANA BARKESHLI Mesnevî Yazmalarının Tesbit, Tasnif ve Dijitalleştirme Projesi / Project of Identification, Cataloging and Digitization of Manuscripts of Rumi's Masnavi
TEVFIK SUBHANI; Divan-ı Kebir`in Mühim Bir Nüshası / An Important Manuscript of Dîwan-ı Kebîr.
SEYYED MOHAMMAD ALI ABHARI İran Meclis Kütüphanesi’nde Mevlânâ’nın Eserlerinin Yazma Nüshaları / The manuscript copies of works of Maulana in Majles Library I.R.Iran
AKBAR IRANI GHOMI Abdüllatif-i Abbasî’nin Nüshasının Tanıtılması / Introducing of Noskheye Nasekhey By Abdol latife Abbasi
KAZIM HADZIMEYLIC Bosna Hersek’te Nadir Mevlevi El Yazmaları Some Rare Mawlavi Manuscrıpts in Bosnia.


10.45 – 12.15
SALON 1

Başkan / Chairman : Dr. Burhan Köroğlu

CLARA JANES NADAL; Yıldızların Dönüşünden Kelimelerin Dönüşüne / From the Spinning of the Stars to the Spinning of the words
NASROLLAH POURJAVADY Mevlânâ’nın Neynâmesi / Rumi's nay-nama
MOHAMED SAID AL MAWLAWI Mevlânâ’nın Düşünceleri ve Dönmenin (sema) felsefesi üzerine şahsî yorumlarım / A personal interpretation of Rumi’s Teachings and the Philosophy of rotation
IRA FRIEDLANDER Mevlânâ: Gizli Hazine / Rumi, The Hidden Treasure (Bir filim)

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Pablo Beneito

GHASEM KAKAEI Vahdet-i Vücûd’a Dair Bir Mesnevî Beytini Muhtelif Okuma Arayışları / Surveying Different Readings of a Verse of Mathnavi on "Unity of Being" (Wahdat al-Wujud)
VICTOR PALLEJA DE BUSTINZA; Mevlânâ ve İbn Arabî: Bir Ortak Doktrin ? Eşyânın Tabiatı üzerine Husbaniyye ve Sofistler / Mevlana Rûmî and Ibn 'Arabî: A shared doctrine? The “husbaniyya” and the “sofists” on the nature of reality
MOHAMED MESBAHI Mevlânâ’nın Tevhid Fikri / The idea of unity in Jâlâleddin Rumi
MULYADHI KARTANEGA Mevlânâ’nın Evrim Teorisi (Molla Sadra, Darvin, Bergson ve Ian Barbour ile Mukayeseli Olarak) / Rumi's Theory of Evolution (in comparison with Mulla Sadra, Darwin, Bergson, and Ian Barbour
SAFER AKHTAR ______________

SALON 3
Baskan / Chairman : Prof. Ali Köse
ERIC GEOFFROY Éva de Vitray-Meyerovitch (Havva Hanım) (1909-1999), Mevlânâ’nın Bir Fransız Şârihi / Éva de Vitray-Meyerovitch (1909-1999), Rûmî’s French interpreter
GRAY HENRY-BLAKEMORE Haylazlıklar ve Ümid: Hayatın Lütufları İçerisinde Mevlânâ’nın Gösterdiği Hakikatler / Self-Naughting and Trust: Truths Rumi Conveys Gradually Demonstrated through Life's Graces
PETER HANS CUNZ Avrupa Bağlamında Mevlevî Tarikatı / The Mewlana Order in an European Context
AMINA TESLIMA AL JERRAJI & MARIA DEL CARMEN NOZAL México’da Mevlânâ Kokusu / Scent of Mevlana in México
NATALIA CHALISOVA Rusya’da Mevlâna: Tercüme Öyküsü / Rumi in Russia: the story of translation

SALON 4
Başkan / Chairman : Doç. Dr. Necdet Tosun
NUR SARALAEV Mevlana’nın Orta Asya’daki Tesirleri / The Influence of Rumi in Central Asia
THIERRY ZARCONE Orta Asya ve Dogu Türkistan’da Mesnevi-yi Şerif / Masnawi in Central Asia and Eastern Turkistan
IBROHIM HAKULOV Mevlânâ’nın hayatı ve eserlerinin Özbekistan’da tetkik edilmesi / The Study of Rumi’s Life and Works in Uzbakistan
JAMAL KAMALOV Mesnevî’nin Farsça’dan Özbekçe’ye Tercümesi Üzerine / On the translation “Masnavi-i Manawi” from Farsy into Uzbek.
NODIRKHON KHASANOV Mevlânâ’nın Mesnevi’si ve Babarahim Meşreb'in 'Mebde-i Nur' isimli eseri / Masnawi and Babarahim Mashrab’s “Mabda-i Nur”


14.00 – 15.30
SALON 1

Başkan / Chairman : Dr. Thiery Zarcone
SACHIKO MURATA Çince İslam’da Sûret ve Mânâ / Form and Meaning in Chinese-language Islam
MUSTAFA ZAMAN ABBASI Bengal Tasavvuf Geleneğinde Mevlânâ’nın Görüntüsü / Rumi Viewed in Bengali Sufi Tradition
NATALIA PRIGARINA Mevlânâ’nın Mesnevîsinin Dîbâcesinin Bir Devamı Olarak Gâlib’in “Surme-i Çeşm” Mesnevîsi / Mirza Ghalib’s Mathnavi “Surma-i chashm” as tatabbu‘ (“following”) to the Mevlana Rumi’s Introduction to Masnavi
SHAHZAD QAISER Bilginin Metafiziği (Mevlânâ, İkbal ve Hace Gulam Ferid) / Metaphysics of Knowledge (Jalaluddin Rumi, Iqbal and Khawaja Ghulam Farid)
SAFİ ARPAGUŞ Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhi’nde Hint Şârihleri / Masnawi Commentators from the Subcontinent in Ahmad Avni’s Commentary

SALON 2
Başkan / Chairman : Doç. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu
MOHAMMAD KHAJAVI; Muasır İnsan Üzerine Mevlânâ’nın Çalışmaları / Rumi’s Work on Modern Man.
SEYED MOHSEN EMADI Bir Buluşmanın İmkanı ve İmkansızlığı (Şems ve Mevlânâ) / Possibilities and Impossibilities of a meeting (Shams and Molana)
KERIM ZAMANİ; Mevlânâ’nın İrfanı / Mysticism of Rumi
MOHAMMAD ALI MOVAHHED Makâlât-ı Şems-i Tebrîzî’de bulunan bir Mektub Üzerine Yeni Bir Teklif / A New Suggestion Concerning a Letter Contained in Maqalat-i Shams-i Tabrizi.
JANIS ESOTS Şems ve Mevlânâ: İki Çeşit Fenâ Bulma / Shams and Mawlana: Two kinds of Annihilation

SALON 3
Baskan / Chairman : Prof. Nasrollah Porjavady
RUSMIR MAHMUTCEHAYIC Hâlidî Hikmette Aşk / Love in Perennial Philosophy
JAWID MOJADDEDI Tasavvuf Geleneğinde Mevlânâ’nın Yeri / Mawlana’s Place in the Sufi Tradition
ABU SYED GOLAM DASTGIR Dünya Barışı İçin Mevlânâ’nın İlahî Aşkı / Mowlana Rumi’s Divine Love for World Peace
KONUL BUNYADZADA Mevlânâ’nın Işığında Muasır İnsan / Modern Man In the Light of Mawlana
MUSTAFA AŞKAR Hz. Mevlânâ’da İnsan Anlayışı ve İnsanın Kozmik Âlemdeki Yeri / Rumi’s Understanding of Man and His Place in Cosmos

SALON 4
Başkan / Chairman : Doç. Dr. İbrahim Kalın
ABDULKARIM SOROUSH Mevlânâ: Adalet ve Cömertlik / Rumi; Justice or Generocity
SHAHRAM PAZOUKI Kılıçsız Öldürme: Mesnevi’de Manevi Cihad. Killing without sword; the concept of spiritual JIHAD in the MATHNAWI
JOSEPH LUMBARD Mevlânâ’ya Göre Cihad / Jihad According to Rumi
GERHARD BOWERING Klasik Tasavvufî Metinlerde Ahd-i Misak Günü / The Day of Covenant in Classical Sufi Writings
SYED FARID ALATAS Mevlânâ ve Aşırılığa Karşı Muasır Mücadele / Rumi and the Contemporary Struggle Against Extremism

15.45 – 17.15

SALON 1
Başkan / Chairman : Dr. Barihuda Tanrikorur
AMIR HOSSEIN ZEKRGOO; Semâ’ ve Mandala: Ezoterik Bir Yaklaşım / Sufi Sama and the concept of Mandala: An Esoteric Approach
WALTER FELDMAN; Mevlevî âyininde mistisizm, hafıza ve tarih / Mysticism, Memory and History in the Mevlevi Ayin
MUSTAFA ÇIPAN; Mevlevîliğin “Çile”li Şehrâhında Vücut Bulan “Üç Selîm”in Saltanat, Edebiyat ve Mûsıkîmizdeki Tezâhürleri (III. Selim-Şeyh Gâlib-Dede Efendi) / Three Selim in Mawlavi Way and Their Impacts on Government, Literature and Musics (III. Selim, Sheikh Ghalib and Dede Effendi)
NURİ ÖZCAN; Mevlevi Ayinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri / The Charecteritics of Compositions and Texts of Mawlavi Ceremonies

SALON 2

Başkan / Chairman : Doç. Dr. Reşat Öngören
ARIF NAUSHAHI Sevâkıb-ı Menâkıb: Mevlânâ Üzerine Nâdir Bir Kaynak / Savakeb Almanaqeb: A Rare Source About Mevlana
OMAR BENAISSA Câmî’nin Nefehâtü’l-üns’ünün Mevlânâ Kısmı / The entry Rumi in the Nafahât al-Uns of Jâmî”
SAYFIDDIN RAFIDDINOV Mevlânâ ve Alişîr Nevâî / Mevlana Rumi and Alisher Navoi
ANNABEL KEELER Mevlânâ ve Beyazıd-ı Bestâmî: Mesnevî’de Menkıbevî Anlar / Rumi and Bayazid: hagiographical moments in the Masnavi-yi ma’navi
H. KAMİL YILMAZ Rûhû’l-Beyân’da Mesnevî / Masnawi in Bursevi’s Ruh al-Bayan

SALON 3
Başkan / Chairman : Doç. Dr. Süleyman Derin
HOTAM ASOEV Mevlânâ’nın Aşk Öğretisi ve Seyyid Ali Hemedânî Üzerine Tesiri / Mawlawi's Teaching on Love and Its Influence on Seyyed Ali Hamadani
ALICE HUNSBERGER Mevlânâ’da ve Nasır-ı Hüsrev’de Akıl Kavramı / The Concept of Reason (`Aql) in Rumi and Nasir Khusraw
ALADDIN BAKRI Mevlânâ ve Abdülganî Nablûsî / Mevlana in the Abdal Gani Nabulsi
CİHAN OKUYUCU Aşık Paşanın Garipnamesinde Mesnevi Tesirleri / Masnawi’s Impact on Ashik Pasha’s Garibnama.
RASHID JUMAEV Mevlânâ ve Peyvendi Rızâî / Mawlana Rumi and Payvandi Rizai

SALON 4
Başkan / Chairman : Prof. Ahmet Yaşar Ocak
AHMET ARI Mevleviliğin Kütahya’dan İstanbul’a Yolculuğu / The Journey of Mawlaviyya from Kutahya to Istanbul
EKREM IŞIN İstanbul’da Mevlevilik / Mawlaviyya in Istanbul
MEHMET AKKUŞ & NESİMİ YAZICI Mevlânâ Muhibbi Sultan V. Mehmed Reşad’ın Konya’ya Gönderdiği Mevlevî Heyetinin Günlüğü ( 4-12 Haziran 1912) / The Diary of Mawlavi Delagation sent by a Rumi Lover Sultan (V. Rashad) to Konya
SEZAİ KÜÇÜK Ortak Kader: Osmanlının Son Yılları Ve Mevlevilik / A Common Destiny: Last Days of Ottoman Empire and Mawlavi Order
MEHMET DEMİRCİ; Mevlânâ’nın 20. yüzyıl Türk fikir ve sanat adamlarına etkisi: Yahya Kemal Örneği / Rumi’s Impact on Contemporary Turkish Thinkers and Artists: The case of Yahya Kemal

Ara / Coffee Break

17.30 – 19.00

SALON 1
Başkan / Chairman : Prof. Cihan Okuyucu
İSMAİL YAKIT Mevlana’da Aşk Ahlakı / Rumi’s Ethic of Love
ROBERT FRAGER Mevlânâ: 21. Yüzyılın Mânevîyât Rehberi / Mevlana: Spiritual Guide for the 21st Century
SÜLEYMAN DERİN Mevlana’nin Mesnevi’sinde Psikolojik Yaklaşımlar / Psychological Aproaches in Rumi’s Masnawi
MICHAELA OZELSEL Mevlânâ’nın Felsefesinin Psikolojik Yönleri / Psychological Aspects of Hz. Mevlana’s Philosophy
NEVAD KAHTERAN Dönüşen İslam Çağında Mevlânâ’nın Aşk Felsefesi / Rumi's philosophy of Love in the era of U-turned Islam

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Adnan Karaismailoğlu
HÜSEYİN HATEMİ Mevlânâ Düşüncesinin Evrenselliği ve İslâmîliği / Universality and Islamity of Rumi’s Thought
SYED REZAUL KARIM Mevlânâ’nın Küllî Akıl Kavramı / Rumi’s Concept of Universal Intelligence
YUSIF RUSTAMOV Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası / The World of Thinking of Rumi
ADEM ESEN Mevlana’da İktisada Dair Görüşler / Rumi’s Thought on Economy
MEHMET DALKILIÇ Teolojik Sorunların Ele Alınmasında İyi Niyetlilik İlkesi -Mevlana’nın Bazı Klasik Kelam Sorunlarına Yaklaşımı- / The Principal of Good Intention in Aproaching to Theological Matters: Rumi’s approach to Classical Kelam Problems

SALON 3
Başkan / Chairman : Prof. Hasan Kamil Yılmaz
REŞAT ÖNGÖREN Mevlânâ’nın Osmanlı’ya Etkileri / Rumi’s Impact on Ottomans
NECDET TOSUN Mevlana ve Mevleviliğin Nakşbendi Kültüründeki İzleri / Rumi’s and His Way’s İmpact on on Naqshbendi Culture
MUSTAFA TATÇI Şabani Kaynaklarında Mevlana ve Mevleviler / Rumi and Mawlavis in Khalwati-Shabani Sources
MAHMUD EROL KILIÇ Ussakiler ve Mevlana / Rumi and Mawlavis in Khalwati-Ushshaqi Sources
NEZİH UZEL Son Mevleviler / Last Mawlavis

SALON 4
Başkan / Chairman : Dr. Omar Benissa
ERDOĞAN EROL Mevlevilikte Zikr Tesbihi / Rosary of Zekr in Mawlavi Order
BEKİR ŞAHİN Mevlevilikte Evrad Ve Dua / Awrad and Prayers in Mawlavi Order
ULDIS BERZINS Bizim Meclisimizde Birleşmek? / United ‘at our summits’?
ARIN ERMATOV Mevlana’nın Eserlerinde İnsan Düşüncesi / The Concept of Man in the Works of Rumi.
NASIR TAMARA; _____________

KONYA
MEVLÂNÂ KÜLTÜR MERKEZİ
11 MAY 2007

09.00 – 09.30
Protokol Konuşmaları

09.30 – 11.00
Başkan / Chairman: Prof. Mustafa Tahralı
YAKUP ŞAFAK Mesnevi tercüme ve şerhlerinin Türk kültüründeki yeri / The Place of Masnawi and Its Commentaries in Turkish Culture
SEMİH CEYHAN; Mesnevi’de Mana Düzeyleri: İsmail Rüsuhi Ankaravi’nin Mesnevi Tahkiki / The Degrees of Meaning in Masnawi: Anqaravi’s Commentary
BİLAL KEMİKLİ Mesnevi ve Türk İrfanı: Mesnevihanlık Geleneği Üzerine Bazı Değerlendirmeler / Masnawi and Turkish Gnosis: Some Thoughts on the tradition of Masnawi-Readers (Masnawihanlık).
AHMET GÜNER SAYAR Mesnevi Şarihi: Ahmet Avni Konuk” / Ahmad Avni Konuk: A Masnawi Commentator
CEMAL KURNAZ Ahmet Talat Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı İsimli Ansiklopedik Eserinde Mevleviler ve Mevlevilik Kültürü / Mawlavis in Ahmad Talat Onay’s book called Enclopadia of The Names and Thoughts in Classical Turkish Literature

Ara / Coffee Break
11.15 – 12.45

Başkan / Chairman: Dr. Khaled Tadmori
NACİ BAKIRCI Konya Mevlevi Dergahı / Rumi’s Dergâh in Konya
GIUSEPPE FANFONI Semahane Mimari Tipolojisinin Tarihsel Evrimi / Historical evolution of the Sama'khana architectural typology
BARİHÜDA TANRIKORUR Mevlevi Sema’ının Bugün İhya Edilmesinde Unutulan Bir Temel Unsur: Semâhâne / The Major Missing Element in the Present Day Revival of the Mevlevî Semâ Ceremony: The Semâhane, Its Function and Architecture
İSMAİL KARA Hanya Mevlevihanesi / Mawlavikhana of Iraklio / Create
GÖKALP KAMİL Kıbrıs’ta Mevlevilik / Mawlaviyya Order in Cyprus

Öğle Yemeği / Lunch

14.00 – 15.30
Başkan / Chairman : Prof. Mehmet Demirci
MUSTAFA KOÇ Osmanlı’nın Son Döneminde Sultan Veled Üzerine Yapılan Bir Şerh: Halid Efendi’nin Işknâmesi / Khalid Affendi’s Ishqnama: A Late Ottoman Commentary on Sultan Valad.
HÜLYA KÜÇÜK Sultan Veled’in, Teozofik Tasavvuf Anlayışı ile Karışık Popülizmi / Sultān Walad’s Populism Mixed With a Theosophical Understanding of Sufism
İSMAİL GÜLEÇ Mesnevî’den bazı beyitlere tahmis yoluyla yapılan şerhler Commentaries on Some Masnawi’s Verses As Fifth Lines
HALİL İBRAHİM SARIOĞLU Mevlânâ’nın Rubâîlerinde Ölüm Teması / The Theme of Death in Rumi’s Quatrains


Ara / Coffee Break
15.45 – 17.15

Başkan / Chairman : Prof. Paul Ballanfat
HİCABİ KIRLANGIÇ; Divan-ı Kebir’de İmge ve Sembol / Symbol in Divan-ı Kabir
TURAN KOÇ ; Mevlana’nın Şiirinde Güzellik Tecrübesinin İfadesi / Expresions of The Experience of Beauty in Rumi’s Poetry
ERDAL BAYKAN Mevlana’da Aklın Sınırı ya da Cebrail ve Sidretül-Münteha / The Limits of Reason or Gabrael and Sidra al-Muntaha
EMİNE YENİTERZİ Mevlâna’nın İnsan, Melek ve Şeytan Üçgenine Dair Görüşleri / Rumi’s Thoughts on Man, Angel and Satan

12 MAYIS 2007 / 12 MAY 2007
10.00 – 11.30

Başkan / Chairman : Prof. Shams Freidlander
GÖNÜL AYAN Fihi MaFih’deki İktibasların Bir Değerlendirilmesi / An Evaluation of Some Quatations in Fihi Ma Fihi
MUSTAFA ÇİÇEKLER; Mevlana’nın Gazellerinde Bazı Mazmunlar / Some Implications in Rumi’s Lyrics
AYDIN ABBASOV; Mefkureciliğimizde Mevlânâ / Rumi in our Idealizm
METIN İZETİ; Hazreti Mevlana’nın Mesnevî‘sinde Hikmetin Kabul Edicisi olarak Kalb / The Heart: As a Receiver of Wisdom in Rumi’s Masnawi

Ara / Coffee Break
11.45 – 12.30

KAPANIŞ OTURUMU / FINAL SESSION
Başkan / Chairman : Mahmud Erol KILIÇ
Seyyed Hossein Nasr
Ahmet Yasar Ocak
William Chittick
James Morris
Ekrem Işın
Nezih Uzel