ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Macaristan'da Halk Kültürü Çalışmaları

         Genel Müdürlüğümüz tarafından Macaristan’da halk kültürü ile ilgili çalışmalarının sistematiği, ilgili kurumların yapılanması, yapılan alan araştırmalarında yaklaşımlar ve elde edilen malzemelerin arşivlenmesi, koruma sistemleri ve kamuya sunum şekillerini yerinde görmek amacıyla bir inceleme çalışması yapılmıştır.

          04-11.03.2007 tarihleri arasında yapılan bu çalışmaya Genel Müdür Yardımcısı Muttalip GÖRGÜLÜ, Halk Kültürü Araştırma Dairesi Başkanı Yener ALTUNTAŞ, Türk Halk Kültürü Belge ve Bilgi Merkezi Müdürü Azime ÇETİNKAYA, Uzman Mahmut Şevket BAYRAM, Uzman Yardımcısı Hayrettin UN ve Folklor Araştırmacısı Aydın DURDU katılmıştır. İncelemeler kapsamında Macaristan Eğitim ve Kültür Bakanlığı koordinesinde görev yapan Macaristan Bilimler Akademisine bağlı Müzikoloji Enstitüsü, Etnoloji Enstitüsü, Gelenekler Evi ve Dilbilim Enstitüsü yönetici ve araştırıcıları ile görüşmeler yapılmış, elde edilen bilgiler doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzde brifing olarak sunulmuştur.