ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Kültür-Sanat Rehberliği Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi

“2010 Avrupa Kültür Başkenti” çalışmaları kapsamında İstanbul Ticaret Odası ve Bakanlığımız işbirliğiyle Profesyonel Turist Rehberlerine yönelik olarak İstanbul’da İstanbul Kültür-Sanat Rehberliği Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi düzenlenecektir.

Bu eğitimlere müracaat eden Bakanlığımızdan belgeli Profesyonel Turist rehberleri arasından Bakanlığımızca oluşturulacak komisyonca I. ve II. Gruplarda elli (50)’şer rehber olmak üzere toplam yüz (100) rehber seçilecektir. Sağlık/ Doğal afet gibi zorunlu mazeretini resmi belge ile belgelemeden eğitime katılmayan ve mazereti dışında çağrıldığı halde eğitime gelmeyen veya eğitimi terk eden, uyulması gereken kurallara uymayan, disiplinsiz davranışlarda bulunan rehberler hakkında cezai müeyyide uygulanacaktır.

Rehberlikte uzmanlaşma eğitimleri 15 iş günü teorik ve pratik eğitim ile 1 gün sınav olmak üzere toplam 16 iş gündür.

Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimine katılan rehberlerin öğle yemekleri dışında konaklama, sabah ve akşam yemekleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Eğitim programının sonunda yapılacak sınavda başarılı olan Profesyonel Turist Rehberlerine “İstanbul Kültür-Sanat Rehberliği Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi Başarı Belgesi verilecektir. Ayrıca, başarı durumları rehberlerin sicillerine işlenecektir.

Eğitimlere müracaat, 7 Mart 2007 Çarşamba günü mesai bitimine kadar e posta, faks ve posta ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Eğitimler:

1- Grup için 13–29 Mart 2007 tarihleri arasında teorik ve pratik eğitim ve 31 mart 2007 tarihinde sınav;

2- Grup için 03–19 Nisan 2007 tarihleri arasında teorik ve pratik eğitim ve 21 Nisan 2007 tarihinde sınav yapılarak gerçekleştirilecektir.

Eğitimlere müracaat eden rehberler aşağıdaki linkten temin edecekleri başvuru formunu doldurarak faks veya e posta ile rehberlik@kultur.gov.tradresine gönderebilirler. Ancak adaylar başvuru formlarının aslını bir dilekçe ekinde en geç 7 Mart 2007 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra aslı gelmeyen başvuru formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru formunu bilgisayara indirmek için tıklayınız

1.Grup Eğitimin Ders Programını indirmek için tıklayınız.

2.Grup Eğitimin Ders Programını indirmek için tıklayınız.

Adayların müracaatlarını yapacakları adres:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No:5

Balgat 06100 ANKARA

Tel: Direk: 0312 215 48 42   Santral: 212 83 00/2911   Faks: 0312 221 33 20