ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya ve Sakarya İlleri Halk Kültürü Araştırmaları Değerlendirme Toplantıları

14 Aralık 2006 Kütahya

26 Aralık 2006 Sakarya


Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün, 2006 yılı planlı halk kültürü alan araştırmaları içerisinde, 16 – 26 Mayıs 2006 tarihleri arasında Kütahya’da; 29 Mayıs-10 Haziran 2006 tarihleri arasında Sakarya illerinde gerçekleştirilen, halk kültürü konulu alan araştırması çalışmaları sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilerek kamuoyuna duyurulması amacı ile, 14 Aralık 2006 tarihinde Kütahya’da, 26 Aralık 2006 tarihinde ise Sakarya illerinde değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.

Halk kültürü konularında Hazırlanacak raporların aynı zamanda kitap bütünlüğünde bir yayına dönüştürülerek kamuoyunun ve alanda çalışan bilim insanlarının dikkatine sunulması planlanmaktadır.

İllerde bulunan üniversitelerden konu ile ilgili müzakerecilerin de katılacağı değerlendirme toplantılarında işlenecek konu başlıkları ve katılımcı listeleri aşağıda belirtilmiştir.

KÜTAHYA HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

14 ARALIK 2006/ KÜTAHYA

Açılış

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Protokol Konuşmaları/09.30-10.00

I. OTURUM

10.00-12.00/Salı

Folklor Araştırmacısı Mukaddes BİÇER/10.00-10.20
Kütahya’da Doğum Adetleri

Folklor Araştırmacısı Tülay ASLIHAK/10.20-10.40
Kütahya İli Evlenme Adetleri

Folklor Araştırmacısı Bircan DURDU/10.40-11.00
Kütahya’da Ölüm Gelenekleri

Folklor Araştırmacısı Aydın DURDU/11.00-11.20
Kütahya İnanç Merkezleri Üzerine Bir Değerlendirme

Tartışma/11.20-12.00

II. OTURUM

13.30-17.30

Folklor Araştırmacısı Ömer GÖZÜKIZIL/13.30-13.50
İncili Çavuş Nerelidir veya Anlatı Kahramanlarının ve Anlatı Yöresinin Gerçekliği Nedir?

Folklor Araştırmacısı İzzet KOCADAĞ/13.50-14.10
Kütahya’da Derlenmiş Maniler Üzerinde Bir Değerlendirme

Folklor Araştırmacısı Ayşegül PEHLİVAN/14.10-14.30
Emet İlçesi Yağcı Köyü Çömlek Yapımı

Tartışma/14.30-15.00

III. OTURUM

15.00-16.30

Folklor Araştırmacısı Zedal ÖZER/15.00-15.20
Kütahya Mutfak Kültürü

Folklor Araştırmacısı Mahmut DAVULCU/15.20-15.40
Kütahya Yöresi Kırsal Yerleşmelerinde Konut Yapımı ve Ustalık Geleneği

Folklor Araştırmacısı Solmaz KARABAŞA/15.40-16.00
Kütahya Halk Oyunları

Folklor Araştırmacısı Tanju OZANOĞLU/16.00-16.20
Kütahya Yöresi Halk Müziği ve Halk Çalgıları Üzerine Bir İnceleme

Tartışma/16.20-17.00

Kapanış

SAKARYA HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

26 ARALIK 2006/ SAKARYA

Açılış

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Protokol Konuşmaları/09.30-10.00

I. OTURUM

10.00-12.00/Salı

Folklor Araştırmacısı Meltem SANTUR/10.00-10.20
Sakarya’nın Bazı Manav Köylerinde Doğum Geleneklerinden Örnekler

Folklor Araştırmacısı Aycan HASIRCILAR/10.20-10.40
Sakarya’da Geleneksel Halk Sanatları ve Mekikli Dokumalar

Folklor Araştırmacısı Ali AKTAŞ/10.40-11.00
Sakarya’da Ölüm Gelenekleri ve Ölümle İlgili İnanışlar

Folklor Araştırmacısı Aysun ÇOBANOĞLU/11.00-11.20
Sakarya Manavlarından Derlenen Bilmeceler

Tartışma/11.20-12.00

II. OTURUM

13.30-15.30

Folklor Araştırmacısı Nihal KADIOĞLU ÇEVİK/13.30-13.50
Sakarya Mutfak Kültürünün Genel Özellikleri

Folklor Araştırmacısı Mahmut DAVULCU/13.50-14.10
Sakarya Yöresi Kırsal Yerleşmelerinde Konut Yapımı ve Ustalık Geleneği

Kültür ve Turizm Uzmanı Solmaz KARABAŞA/14.10-14.30
Sakarya Halk Oyunları Üzerine Bir Değerlendirme

Folklor Araştırmacısı Hakan Sinan METE/14.30-15.00
Sakarya Yöresi Halk Müziğine Genel Bir Bakış

Tartışma/15.00-15.30

Kapanış