ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Kamu Araştırma Programı, Kültür ve Turizm Ortak Akıl Toplantısı

30 Kasım – 01/02 Aralık 2006 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışma alanları ile ilgili Ortak Akıl Toplantısı düzenlenecektir.

11. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı’nda, kamu kuruluşlarının Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal düzeyde Ar-Ge talebi oluşturmak için, ihtiyaçlara bağlı araştırma programlarını oluşturmaları yönünde karar alınmıştır. Bu karar doğrultusunda TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kamu Araştırmaları Grubu desteğiyle, kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik ortak akıl toplantıları organize edilmektedir.

Bakanlığımızın orta ve uzun vadedeki projelerinin tartışılacağı, yeni proje fikirlerinin olgunlaştırılmaya çalışılacağı Ortak Akıl Toplantısı, TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesinde yer alan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tesislerinde yapılacaktır. Toplantıya ilgili kurum temsilcileri, akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik katılım olacaktır.