ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi

27 Haziran–1 Temmuz 2006, GAZİANTEP

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nce 1975 yılında başlatılan ve 1981 yılından itibaren beş yılda bir gerçekleştirilen Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongre’sinin yedincisi, 27 Haziran–1 Temmuz 2006 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecektir.