ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANAKKALE GELİBOLU TARİHİ MİLLİ PARKI REHBERLİKTE UZMANLAŞMA EĞİTİMİ

03-08 NİSAN 2006 ÇANAKKALE

Bölgelerimizin yerel ihtiyaçları ve çeşitliliği göz önüne alınarak tarihimizde önemli bir yere sahip olan Gelibolu Tarihi Milli Parkının profesyonel turist rehberleri tarafından daha iyi öğrenilmesi ve tanıtılması amacıyla 03-08 Nisan 2006 tarihlerinde Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce “ Gelibolu Tarihi Milli Parkı Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi” düzenlenmiştir. Eğitimin sonunda yapılacak sınav  ile  katılımcı rehberlere  “ Başarı Belgesi” verilecektir.

“ Gelibolu Tarihi Milli Parkı Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi”  özellikle bölgeye yapılan turlarda görev alacak olan rehberler başta olmak üzere tüm profesyonel turist rehberlerinin müracaatına  açıktır.

Katılmak isteyen rehberlerin 3483170/5001 sayılı DÖSİMM’in Ziraat Bankası Ankara Heykel Şubesi hesabına yatırdıkları 375.00 YTL ‘nin makbuzu ile Eğitim tarihinden önce  Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne  müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adres : Cevat Paşa Mah.Kayserili Ahmet Paşa Mah. ÇANAKKALE

Tel No: 0286-2172371-2175012

Fax No: 0286-2124522

Email  : ckale-kultur-turizm@hotmail.com