ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Tespit ve Değerlendirme Kurulu Toplanma Tarihleri

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge uyarınca oluşturulan SOKÜM Taşıyıcısı Tespit ve Değerlendirme Kurulları tarihleri 19.11.2014 tarih ve 221654 sayılı Makam Onayı ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

-          Geleneksel El Sanatları Değerlendirme Kurulu 18-19-22 Aralık 2014 tarihlerinde,

-          Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Değerlendirme Kurulu 23 Aralık 2014 tarihinde,

-          Mahalli Sanatçılar ve Çalgı Yapımcılığı Değerlendirme Kurulu 24-25 Aralık 2014 tarihlerinde,

-          Âşık-Ozan, Halk Şairi/Kalem Şairi ve Zakir Değerlendirme Kurulu 26 Aralık 2014 tarihinde,

-          Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Değerlendirme Kurulu 29 Aralık 2014 tarihinde,

gerçekleştirilecektir.