ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" Konulu Hizmet İçi Eğitim

2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 22 Eylül 2014 tarihinde 10.06-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Fuat ŞEN'in sunumlarıyla "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.